fbpx
(10 / 240)
Raspooloživo
prostor
Objekat Status Park Država
111.284 m² Planned
Poland
39.733 m² Planned
Poland
37.798 m² Planned
Poland
26.223 m² Planned
Poland
19.653 m² Planned
Poland
18.960 m² Planned
Poland
18.436 m² Planned
Poland
13.166 m² Planned
Poland
10.019 m² Planned
Poland
10.019 m² Planned
Poland
Poland
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 0 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 34,64 ha

CTPark Ilova se nalazi na međunarodnoj liniji E36 raskrsnice (Berlin-Vroclav) na samo 40 kilometara od poljsko-nemačke granice. Okolna posebna...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Poland
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 38.803 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 13,91 ha

CTPark Opole se nalazi u severozapadnom delu grada sa direktnim pristupom severnom kolovoznom putu koji povezuje Opole sa autoputem A4, povezu...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Poland
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 0 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 21,03 ha

CTPark Zabrze nalazi se u Šlezijskoj metropoli sa 2,7 miliona stanovnika - jednim od najvećih urbanih područja u Evropi. Region ima bogatu in...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status

Ovu tabelu možete pomerati vodoravno.

  • Industrijal
  • Kancelarija
  • Sklonite naznake
  • Nema raspoloživog prostora
Copy link
Powered by Social Snap